راه اندازی خط تولید محصولات کارواشی نانو با ۶ میلیون سرمایه